تخلیه چاه به خارج کردن و تخلیه کردن فضولات انسانی از درون چاه فاضلاب گفته میشود تخلیه چاه به وسیله تانکرهای 6 و 12 هزار لیتری انجام میشود یکی از خدمات اصلی شرکت دکتر لوله در تهران تخلیه چاه با قیمت مناسب در تمام ساعات شبانه روز می باشد.

 تخلیه چاه